บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับปิ่นทอง

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2538 เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (PIN) โดยร่วมดำเนินการกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองได้มีการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองมีทั้งสิ้น 6 โครงการ มีพื้นที่โดยรวมกว่า 7,500 ไร่

Eco Industrial Town

โดยมีที่ดินอุตสาหกรรมสำหรับสร้างโรงงาน และ โรงงานและ คลังสินค้าสำเร็จรูปพร้อมใช้ ภายใต้การออกแบบโครงการด้วยแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Industrial Town โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่กันชนเชิงนิเวศ Eco-Belt รอบพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันภัยจากธรรมชาติ และมีการวางแผนบริหารจัดการ และ พัฒนาพื้นที่ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ ภายใต้มาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นอกจากความมุ่งมั่นในการสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการประกอบธุรกิจของนักลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองแล้ว นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองยังให้ความสำคัญในด้านการใช้ชีวิตของผู้ประกอบการภายในนิคมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน และระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล นักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่านิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองสามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุมในทุกมิติความต้องการในด้านการดำเนินงานของภาคธุรกิจ และการใช้ชีวิตประจำวัน และเพื่อรองรับการขยายงานอย่างต่อเนื่องนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,160,000,000 บาท
0 ไร่

ครอบคลุมจังหวัดชลบุรีและระยอง

การดำเนินงานของเรา

 • 2538ก่อตั้ง

  บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ก่อตั้งขึ้น และ จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 พื้นที่ประมาณ 207 ไร่ จังหวัดชลบุรี โดยเป็นนิคมร่วมดำเนินการกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2539จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1

  เริ่มพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่า ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1
 • 2547จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2

  จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 (แหลมฉบัง) บนพื้นที่กว่า 700 ไร่ จังหวัดชลบุรี
 • 2548ขยายพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 และ 2

  • ขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 เป็น 627 ไร่
  • ขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ( แหลมฉบัง ) เป็น 1,028 ไร่
 • 2550ได้รับมาตรฐาน ISO

  • ขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 เป็น 1,350 ไร่
  • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO : 9001 และ ISO : 14001
 • 2551 จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3

  จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 บนพื้นที่กว่า 1,400 ไร่ จังหวัดชลบุรี
 • 2553ขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3

  ขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 เป็น 1,560 ไร่
 • 2555จัดตั้งโครงการปิ่นทองแลนด์

  จัดตั้งโครงการปิ่นทองแลนด์ สำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ บนพื้นที่กว่า 200 ไร่
 • 2557 จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 4 และ 5

  • จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 4 บนพื้นที่กว่า 650 ไร่ จังหวัดชลบุรี
  • จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 บนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ จังหวัดชลบุรี
  • จัดตั้ง"กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง" (PPF) มูลค่าโครงการประมาณ 2.6 พันล้านบาท ลงทุนในกรรมสิทธิ์
 • 2559บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

  แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน โดยใช้ชื่อ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 • 2563จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6

  จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 บนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ จังหวัดระยอง

ค่านิยมองค์กร

P

PROFESSIONALISM

I

INTEGRITY

N

NIMBLE