บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 4
ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
พื้นที่ 654 ไร่
คลังสินค้า
โรงงานสร้างสำเร็จให้เช่า

สถานที่

สนามบินสุวรรณภูมิ

92 กิโลเมตร

พัทยา

30 กิโลเมตร

ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง

12 กิโลเมตร

กรุงเทพฯ

112 กิโลเมตร

ศรีราชา

17 กิโลเมตร

ระบบสาธารณูปโภค

ถนนหลัก

4 เลน กว้าง 27 เมตร

ถนนรอง

2-4 เลน กว้าง 20-24 เมตร

แหล่งกักเก็บน้ำ

400,000 ลบ.ม.

ระบบน้ำประปา

2,400 ลบ.ม. / วัน

ระบบบำบัดน้ำเสีย

1,150 ลบ.ม. / วัน

สถานีไฟฟ้าย่อย

50-100 MW

กระแสไฟฟ้า

15-22 KV

จ่ายกระแสไฟโดย

PEA

ระบบโทรศัพท์ และระบบ อินเตอร์เน็ต

TOT, CAT, Symphony, Jastel, UIH

ระบบรักษาความปลอดภัย

CCTV,พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง,ชุดพนักงานดับเพลิงพร้อมปฏิบัติงาน,ติดตั้งระบบหัวจ่ายดับเพลิงทุกจุด