บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองทั้ง 6 โครงการ ตั้งอยู่บนพื้นที่จุดยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ที่เป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยต่อยอดความสำเร็จมาจาก Eastern Seaboard หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เชื่อมโยงด้วยระบบราง ระบบถนน ระบบทางเดินอากาศ และ การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จึงเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เพียบพร้อมทั้งในด้านทำเลที่ตั้งที่ใกล้ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังเพียง 9 กิโลเมตร และมีระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการที่มีมาตรฐานสากล พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน และ ระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด

Slide PIN 1 PIN 2 PIN 3 PIN 4 PIN 6 PIN 5
ลูกค้าของเรา