บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
พื้นที่ 1,352 ไร่
คลังสินค้า
โรงงานสร้างสำเร็จให้เช่า

สถานที่

สนามบินสุวรรณภูมิ

90 กิโลเมตร

พัทยา

30 กิโลเมตร

ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง

10 กิโลเมตร

กรุงเทพฯ

110 กิโลเมตร

ศรีราชา

15 กิโลเมตร

ระบบสาธารณูปโภค

ถนนหลัก

30 เมตร

ถนนรอง

24 เมตร

แหล่งกักเก็บน้ำ

20,000 ลบ.ม.

ระบบน้ำประปา

1,500 ลบ.ม. / วัน

ระบบบำบัดน้ำเสีย

1,200 ลบ.ม. / วัน

สถานีไฟฟ้าย่อย

50 MW by PEA

กระแสไฟฟ้า

3 phase / 22 KV / 50 MW

จ่ายกระแสไฟโดย

PEA

ระบบโทรศัพท์ และระบบ อินเตอร์เน็ต

Symphony

ระบบรักษาความปลอดภัย

CCTV,พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง,ชุดพนักงานดับเพลิงพร้อมปฏิบัติงาน,ติดตั้งระบบหัวจ่ายดับเพลิงทุกจุด

ลูกค้าของเรา