นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองมีทั้งสิ้น 6 โครงการ มีพื้นที่โดยรวมกว่า 7,500 ไร่

มีที่ดินอุตสาหกรรมสำหรับสร้างโรงงาน และ โรงงานและ คลังสินค้าสำเร็จรูปพร้อมใช้ ภายใต้การออกแบบโครงการด้วยแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Industrial Town โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่กันชนเชิงนิเวศ Eco-Belt รอบพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันภัยจากธรรมชาติ และมีการวางแผนบริหารจัดการ และ พัฒนาพื้นที่ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ ภายใต้มาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองคิดอย่างรอบด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ประกอบกิจการและ พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เราได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโครงการอย่างครบครัน เช่นโรงแรม บ้านพัก ร้านอาหาร สปา ธนาคาร สวนสาธารณะ ลานปั่นจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรม มินิมาร์ท และห้องประชุมสัมมนา เพื่อสร้าง Work Life Balance ที่ดีให้แก่ลูกค้าของเรา

ระบบป้องกันอุทกภัย

พลังงาน

ถนน และ พื้นที่ส่วนกลาง

24/7 ระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบโทรคมนาคม

การบริการจัดหาและจำหน่ายนํ้าดิบ

บริการให้เช่าโรงงาน และคลังสินค้าสำเร็จรูป ที่มีขนาดพื้นที่ให้เลือกตั้งแต่ 1,000 – 3,000 ตารางเมตร สำหรับโรงงานสำเร็จรูป และขนาด 6,000 – 10,000 ตารางเมตรสำหรับคลังสินค้าสำเร็จรูป จึงสามารถช่วยรองรับการขยายตัวของธุรกิจพร้อมทั้งยังช่วยลดต้นทุนทั้งทางด้านเวลา และงบประมาณในการจัดสร้างอาคารได้เป็นอย่างดี

โรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่า

บริการสร้างตามความต้องการ

นอกเหนือจากนี้เรายังมีบริการสร้างโรงงานและคลังสินค้าตามความต้องการของลูกค้า หรือ Built to suit ภายใต้การดูแลของทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และจัดสร้างอาคารที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักมาตรฐานวิศวกรรม ให้แก่ท่านได้ในระยะเวลาที่กำหนด
22 เม.ย. 2567
กิจกรรม “ ปิ่นทอง ปันน้ำใจ “ โดยมอบข้าวสาร เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
22 เม.ย. 2567
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1-4 ครั้งที่1/2567
22 เม.ย. 2567
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ครั้งที่1/2567
22 เม.ย. 2567
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
22 เม.ย. 2567
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคมอุตสาหกรรมสระแก้ว
16 ม.ค. 2567
จัดซุ้มกิจกรรมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง