บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
บริการสร้างตามความต้องการ
นอกเหนือจากนี้เรายังมีบริการสร้างโรงงานและคลังสินค้าตามความต้องการของลูกค้า หรือ Built to suit ภายใต้การดูแลของทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และจัดสร้างอาคารที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักมาตรฐานวิศวกรรม ให้แก่ท่านได้ในระยะเวลาที่กำหนด