บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2

ตำบลหนองขามและตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
พื้นที่ 1,021 ไร่
คลังสินค้า
โรงงานสร้างสำเร็จให้เช่า

สถานที่

สนามบินสุวรรณภูมิ

98 กิโลเมตร

พัทยา

39 กิโลเมตร

ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง

15 กิโลเมตร

กรุงเทพฯ

121 กิโลเมตร

ศรีราชา

20 กิโลเมตร

ระบบสาธารณูปโภค

ถนนหลัก

40 เมตร

ถนนรอง

24-30 เมตร

แหล่งกักเก็บน้ำ

25,000 ลบ.ม.

ระบบน้ำประปา

3,000 ลบ.ม. / วัน

ระบบบำบัดน้ำเสีย

2,400 ลบ.ม. / วัน

สถานีไฟฟ้าย่อย

ไม่มี

กระแสไฟฟ้า

3 phase / 22 KV / 50 MW

จ่ายกระแสไฟโดย

PEA

ระบบโทรศัพท์ และระบบ อินเตอร์เน็ต

Symphony

ระบบรักษาความปลอดภัย

CCTV,พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง,ชุดพนักงานดับเพลิงพร้อมปฏิบัติงาน,ติดตั้งระบบหัวจ่ายดับเพลิงทุกจุด

ลูกค้าของเรา