บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3
ตำบลหนองขาม ตำบลบ่อวิน และตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
พื้นที่ 1,547 ไร่
คลังสินค้า
โรงงานสร้างสำเร็จให้เช่า

สถานที่

สนามบินสุวรรณภูมิ

102 กิโลเมตร

พัทยา

42 กิโลเมตร

ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง

22 กิโลเมตร

กรุงเทพฯ

132 กิโลเมตร

ศรีราชา

27 กิโลเมตร

ระบบสาธารณูปโภค

ถนนหลัก

40 เมตร

ถนนรอง

24-30 เมตร

แหล่งกักเก็บน้ำ

24,000 ลบ.ม.

ระบบน้ำประปา

5,400 ลบ.ม. / วัน

ระบบบำบัดน้ำเสีย

3,300 ลบ.ม. / วัน

สถานีไฟฟ้าย่อย

ไม่มี

กระแสไฟฟ้า

3 phase / 22 KV / 50 MW

จ่ายกระแสไฟโดย

PEA

ระบบโทรศัพท์ และระบบ อินเตอร์เน็ต

Symphony

ระบบรักษาความปลอดภัย

CCTV,พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง,ชุดพนักงานดับเพลิงพร้อมปฏิบัติงาน,ติดตั้งระบบหัวจ่ายดับเพลิงทุกจุด

ลูกค้าของเรา