บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ปิ่นทองแลนด์
พื้นที่กว่า 200 ไร่ บนอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ มีคลังสินค้า โรงงานสร้างสำเร็จ พร้อมให้เช่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้าที่นำเข้า หรือส่งออกผ่านท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง
พื้นที่ 200 ไร่
คลังสินค้า
โรงงานสร้างสำเร็จให้เช่า

ระบบสาธารณูปโภค

ถนนหลัก
ถนนรอง
ระบบน้ำประปา
แหล่งกักเก็บน้ำ
ระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานีไฟฟ้าย่อย
ระบบโทรศัพท์ และระบบ อินเตอร์เน็ต
ระบบรักษาความปลอดภัย