บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  • ระบบป้องกันอุทกภัย
  • ระบบพลังงาน
  • การบริการจัดหาและจำหน่ายนํ้าดิบ
  • ระบบบำบัดน้ำเสีย
  • ถนน และ พื้นที่ส่วนกลาง
  • ระบบโทรคมนาคม
  • 24/7 ระบบรักษาความปลอดภัย
  • One stop service
  • บริการท่อนำแก๊ส

ระบบป้องกันอุทกภัย

ทำเลที่ตั้งของเราตั้งอยู่บนระดับความสูง 25 – 140 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้มีลักษณะธรรมชาติที่ยากต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ อีกทั้งยังมีการวางระบบดูแลน้ำขังและระบบป้องกันอุทกภัย ตลอดจนถึงการสร้างพื้นที่แนวต้านเชิงนิเวศ Eco belt ไว้รอบโครงการ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าโรงงานของท่านจะได้รับความปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัยอย่างแน่นอน

ระบบพลังงาน

เพื่อสนับสนุนการผลิตในโรงงานให้สามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง เราได้ทำความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยภายในโครงการ เพื่อความมีเสียรภาพของไฟฟ้าในโครงการ นอกจากนี้ ยังมีแผนจัดตั้งโรงไฟฟ้า เพื่อให้บริการพลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ และบริการที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้า

การบริการจัดหาและจำหน่ายนํ้าดิบ

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองมีบ่อเก็บน้ำดิบ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร และ มีการรับน้ำดิบจาก Eastwater ลูกค้าสามารถมั่นใจว่าเราสามารถผลิตน้ำประปาเข้าสู่โรงงานได้อย่างเพียงพอตามความต้องการด้วยมาตรฐานเดียวกับการประปาส่วนภูมิภาค

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้คุณภาพ ด้วยนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองจึงให้ความสำคัญกับระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางภายในโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำที่ผ่านมาบำบัดแล้วได้ตามหลักปฏิบัติมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ถนน และ พื้นที่ส่วนกลาง

ถนนภายในโครงการได้มาตรฐานรองรับการดำเนินงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในส่วนของถนนหลักภายในโครงการที่มีขนาดตั้งแต่ 27 -40 เมตร ความกว้างถึง 4 เลน ทั้งยังสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 25 ตัน และถนนย่อยที่มีขนาดตั้งแต่ 20-30 เมตรความกว้างตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป

ระบบโทรคมนาคม

ให้ทุกการสื่อสารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองจึงได้ติดตั้งระบบสายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และ รองรับเทคโนโลยีในอนาคต โดยผู้ให้บริการชั้นนำของประเทศ

24/7 ระบบรักษาความปลอดภัย

ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เราจึงร่วมสนับสนุนในการจัดตั้งสถานีตำรวจหนองขาม และสถานีดับเพลิง และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอดจนหน่วยงานป้องกันอัคคีภัยที่พร้อมทำการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยระบบกล้องวงจรปิดภายในโครงการ และหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อ Pinthong Hotline ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการครบวงจร

One stop service คือหนึ่งในการบริการของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองที่ให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท ไปจนถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งการจัดหาพนักงาน การดูแลจัดการ สวัสดิการพนักงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว เเละสะดวกรวดเร็วที่สุด สำหรับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ

บริการท่อนำแก๊ส

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให้โรงงานหรือบริษัทในนิคมได้ใช้ก๊าซธรรมชาติแทนการใช้ไฟฟ้า เพื่อช่วยลดต้นทุน

สิ่งอำนวยความสะดวก

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองคิดอย่างรอบด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ประกอบกิจการและ พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เราได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโครงการอย่างครบครัน เช่นโรงแรม บ้านพัก ร้านอาหาร สปา ธนาคาร สวนสาธารณะ ลานปั่นจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรม มินิมาร์ท และห้องประชุมสัมมนา เพื่อสร้าง Work Life Balance ที่ดีให้แก่ลูกค้าของเรา