บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6
ตำบลแม่น้าคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลนิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
พื้นที่ 1,332 ไร่
คลังสินค้า
โรงงานสร้างสำเร็จให้เช่า

สถานที่

สนามบินสุวรรณภูมิ

144 กิโลเมตร

สนามบินอู่ตะเภา

40 กิโลเมตร

ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง

55 กิโลเมตร

ท่าเรือมาบตาพุด

20 กิโลเมตร

ระยอง

25 กิโลเมตร

ระบบสาธารณูปโภค

ถนนหลัก

4 เลน กว้าง 35 เมตร

ถนนรอง

2-4 เลน กว้าง 21-30 เมตร

แหล่งกักเก็บน้ำ

625,000 ลบ.ม.

ระบบน้ำประปา

5,000 ลบ.ม. / วัน

ระบบบำบัดน้ำเสีย

4,000 ลบ.ม. / วัน

สถานีไฟฟ้าย่อย

2x50 MW

กระแสไฟฟ้า

22-115 KV

จ่ายกระแสไฟโดย

PEA

ระบบนำส่งก๊าซธรรมชาติ

ระหว่างดำเนินการ

ระบบสายใยแก้วใต้ดิน

ระหว่างดำเนินการ

ระบบรักษาความปลอดภัย

CCTV,พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง,ชุดพนักงานดับเพลิงพร้อมปฏิบัติงาน,ติดตั้งระบบหัวจ่ายดับเพลิงทุกจุด