22 เม.ย. 2567
กิจกรรม “ ปิ่นทอง ปันน้ำใจ “ โดยมอบข้าวสาร เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
22 เม.ย. 2567
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1-4 ครั้งที่1/2567
22 เม.ย. 2567
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ครั้งที่1/2567
22 เม.ย. 2567
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
22 เม.ย. 2567
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคมอุตสาหกรรมสระแก้ว
16 ม.ค. 2567
จัดซุ้มกิจกรรมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
16 ม.ค. 2567
จัดซุ้มกิจกรรมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
16 ม.ค. 2567
จัดซุ้มกิจกรรมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
16 ม.ค. 2567
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จัดกิจกรรมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
30 พ.ย. 2566
ปิ่นทองมอบก้อนเห็ดนางฟ้า
30 พ.ย. 2566
กิจกรรมกฐินสามัคคี วัดมาบบอน
22 พ.ย. 2566
งานกฐินสามัคคี วัดเขาดินวนาราม จ.ชลบุรี
13 พ.ย. 2566
งานกฐินสามัคคี ณ วัดดอกกราย จ.ระยอง
14 ก.ย. 2566
โครงการ "PINTHONG GIVE BLOOD GET HEALTHY" เพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/2566
21 ส.ค. 2566
โครงการจิตอาสา "มอบบ้านให้ผู้ยากไร้"
11 ส.ค. 2566
โครงการ "ชุมชน-โรงงาน เดิน วิ่ง ต้านภัยยาเสพติด”
31 ก.ค. 2566
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
27 ก.ค. 2566
โครงการ "รักไม้ รักป่า รักแผ่นดิน"
27 ก.ค. 2566
โครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)"
10 ก.ค. 2566
โครงการ “ปิ่นทอง ปั่นน้ำใจ”
10 ก.ค. 2566
โครงการ “ปลูกป่า ประชาอาสา"
22 มิ.ย. 2566
โครงการ “Pinthong Give Blood Get Healthy” ครั้งที่ 2/2566
9 มิ.ย. 2566
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตใน โครงการ
7 มิ.ย. 2566
โครงการ “รักไม้ รักป่า รักษาแผ่นดิน“ ประจำปี 2566
21 เม.ย. 2566
ภาพกิจกรรม “ปิ่นทองมอบข้าวสาร”
7 เม.ย. 2566
โครงการ “ปิ่นทองมอบข้าวสาร”
3 เม.ย. 2566
นิคมฯ ปิ่นทอง (EIA Monitoring) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม (โครงการ 5) ครั้งที่ 1/2566
17 มี.ค. 2566
นิคมฯ ปิ่นทอง ร่วมสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานกาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566
2 ก.พ. 2566
โครงการปิ่นทอง ปันน้ำใจ
17 ม.ค. 2566
นิคมฯ ปิ่นทอง สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2566
23 พ.ย. 2565
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
2 พ.ย. 2565
โครงการ ”100,000 ซีซี โลหิตปิ่นทองเพื่อสภากาชาดไทย“ ครั้งที่ 4/2565
2 พ.ย. 2565
พิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2565
21 ต.ค. 2565
โครงการ "100,000 ซีซี โลหิตปิ่นทอง" เพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 4/2565
28 ก.ย. 2565
มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
16 ส.ค. 2565
"กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า"
10 ส.ค. 2565
"พิธีมอบเวทีเอนกประสงค์"
19 ก.ค. 2565
เชิญร่วมอบรม หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร"
12 ก.ค. 2565
โครงการ "100,000 ซีซี โลหิตปิ่นทองเพื่อสภากาชาดไทย"
30 มิ.ย. 2565
“โครงการปลูกกล้าไม้ในพื้นที่ชุมชน"
16 มิ.ย. 2565
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต โครงการ "100,000 ซีซี โลหิตปิ่นทอง"
8 มิ.ย. 2565
การซ้อมแผนสภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2565 ณ นิคมฯ ปิ่นทอง 5
26 พ.ค. 2565
นิคมฯ ปิ่นทอง และผู้ประกอบการใน นิคมฯ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา
12 พ.ค. 2565
เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี เรื่อง “การปรับตัวสู่ Net Zero และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
9 พ.ค. 2565
สมาคมฯ จัดอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร"
6 พ.ค. 2565
สมาคมฯ ขอเชิญร่วมอบรม ด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 3 หลักสูตร
4 พ.ค. 2565
สมาคมฯ อบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน"
7 เม.ย. 2565
สภากาชาดไทย ออกหน่วย​เคลื่อนที่รับบริจาค​โลหิต นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
6 เม.ย. 2565
นิคมฯ ปิ่นทอง มอบข้าวสาร 1,100 ถุง แก่ชุมชนโดยรอบนิคมฯ
4 เม.ย. 2565
โครงการทำหมัน-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนับและแมว ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง