14 ก.ย. 2566
โครงการ "PINTHONG GIVE BLOOD GET HEALTHY" เพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/2566
21 ส.ค. 2566
โครงการจิตอาสา "มอบบ้านให้ผู้ยากไร้"
11 ส.ค. 2566
โครงการ "ชุมชน-โรงงาน เดิน วิ่ง ต้านภัยยาเสพติด”
31 ก.ค. 2566
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
27 ก.ค. 2566
โครงการ "รักไม้ รักป่า รักแผ่นดิน"
27 ก.ค. 2566
โครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)"
10 ก.ค. 2566
โครงการ “ปิ่นทอง ปั่นน้ำใจ”
10 ก.ค. 2566
โครงการ “ปลูกป่า ประชาอาสา"
22 มิ.ย. 2566
โครงการ “Pinthong Give Blood Get Healthy” ครั้งที่ 2/2566
9 มิ.ย. 2566
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตใน โครงการ
7 มิ.ย. 2566
โครงการ “รักไม้ รักป่า รักษาแผ่นดิน“ ประจำปี 2566
21 เม.ย. 2566
ภาพกิจกรรม “ปิ่นทองมอบข้าวสาร”
7 เม.ย. 2566
โครงการ “ปิ่นทองมอบข้าวสาร”
3 เม.ย. 2566
นิคมฯ ปิ่นทอง (EIA Monitoring) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม (โครงการ 5) ครั้งที่ 1/2566
17 มี.ค. 2566
นิคมฯ ปิ่นทอง ร่วมสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานกาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566
2 ก.พ. 2566
โครงการปิ่นทอง ปันน้ำใจ
17 ม.ค. 2566
นิคมฯ ปิ่นทอง สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2566
23 พ.ย. 2565
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
2 พ.ย. 2565
โครงการ ”100,000 ซีซี โลหิตปิ่นทองเพื่อสภากาชาดไทย“ ครั้งที่ 4/2565
2 พ.ย. 2565
พิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2565
21 ต.ค. 2565
โครงการ "100,000 ซีซี โลหิตปิ่นทอง" เพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 4/2565
28 ก.ย. 2565
มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
16 ส.ค. 2565
"กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า"
10 ส.ค. 2565
"พิธีมอบเวทีเอนกประสงค์"
19 ก.ค. 2565
เชิญร่วมอบรม หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร"
12 ก.ค. 2565
โครงการ "100,000 ซีซี โลหิตปิ่นทองเพื่อสภากาชาดไทย"
30 มิ.ย. 2565
“โครงการปลูกกล้าไม้ในพื้นที่ชุมชน"
16 มิ.ย. 2565
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต โครงการ "100,000 ซีซี โลหิตปิ่นทอง"
8 มิ.ย. 2565
การซ้อมแผนสภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2565 ณ นิคมฯ ปิ่นทอง 5
26 พ.ค. 2565
นิคมฯ ปิ่นทอง และผู้ประกอบการใน นิคมฯ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา
12 พ.ค. 2565
เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี เรื่อง “การปรับตัวสู่ Net Zero และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
9 พ.ค. 2565
สมาคมฯ จัดอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร"
6 พ.ค. 2565
สมาคมฯ ขอเชิญร่วมอบรม ด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 3 หลักสูตร
4 พ.ค. 2565
สมาคมฯ อบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน"
7 เม.ย. 2565
สภากาชาดไทย ออกหน่วย​เคลื่อนที่รับบริจาค​โลหิต นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
6 เม.ย. 2565
นิคมฯ ปิ่นทอง มอบข้าวสาร 1,100 ถุง แก่ชุมชนโดยรอบนิคมฯ
4 เม.ย. 2565
โครงการทำหมัน-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนับและแมว ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
29 มี.ค. 2565
สมาคมฯ เชิญอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ "กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั่นจั่นและหม้อน้ำ"
25 มี.ค. 2565
สมาคมฯ จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย"
25 มี.ค. 2565
โครงการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
10 ธ.ค. 2564
บริษัท ปิ่นทอง อินดรัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จัดตั้งศูนย์พักคอย ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง 2
12 ต.ค. 2564
จัดประชุม EIA Monitoring ครั้งที่ 2/2564 เพื่อชี้เเจงผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งเเวดล้อมและมารตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ(รอบครั้งที่1/64 ม.ค.-มิ.ย. )
12 ต.ค. 2564
มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง ให้กับทางเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงโรคระบาดโควิด 19
12 ต.ค. 2564
สนับสนุนกิจกรรมโครงการ “คนระยอง ร่วมด้วยช่วยกัน คนละไม้คนละมือ ทำดีด้วยหัวใจ ”
12 ต.ค. 2564
มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง ให้กับ ต.นิคมพัฒนาเเละต.แม่น้ำคู้ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 6 เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงระบาดของโรคโควิด 19
8 ก.ย. 2564
สนับสนุนชุดข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นเพื่อการดำรงชีพ เพื่อนำไปมอบให้กับลูกบ้านที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวและผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19เเก่ อบต.นิคมพัฒนา(ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมฯปิ่นทอง 6)
8 ก.ย. 2564
สนับสนุนชุดข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นเพื่อการดำรงชีพ เพื่อนำไปมอบให้กับลูกบ้านที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวและผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนนิคมฯบ่อวิน(ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมฯปิ่นทอง 3)
8 ก.ย. 2564
นิคมฯปิ่นทองร่วมกับผู้ประกอบการ บ.ซีพีเเรม จำกัด สนับสนุนอาหาร เพื่อนำไปมอบให้กับลูกบ้านที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวและผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนหนองค้อ
26 ส.ค. 2564
สนับสนุนชุดข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นเพื่อการดำรงชีพเพื่อนำไปมอบให้กับลูกบ้านที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวและผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้เเก่ ชุมชนหนองค้อ เเละ ชุมชนพันเสด็จใน
26 ส.ค. 2564
นิคมฯปิ่นทอง สนับสนุน ชุดอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ให้กับวัดหินกอง ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี