สนับสนุนกิจกรรมโครงการ “คนระยอง ร่วมด้วยช่วยกัน คนละไม้คนละมือ ทำดีด้วยหัวใจ ”

1 / 1

คุณสุภาภรณ์ โสติกะพันธ์ ประธานคณะกรรมการ CSR ผู้แทนผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองและคณะ ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโครงการ “คนระยอง ร่วมด้วยช่วยกัน คนละไม้คนละมือ ทำดีด้วยหัวใจ ” จำนวน 5,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน เพื่อส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลสนามในจังหวัดระยอง โดยมีคุณฐนกร เปรมสมบัติ ประธานชมรมสื่อมวลชนภูมิภาค เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว