มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง ให้กับทางเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงโรคระบาดโควิด 19

1 / 1

คุณสุริยะ ศิริจันโทภาส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาที่ดิน ผู้แทนผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองและคณะ ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง ให้กับทางเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีคุณธนะพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์และคณะรับมอบถุงยังชีพ.