จัดประชุม EIA Monitoring ครั้งที่ 2/2564 เพื่อชี้เเจงผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งเเวดล้อมและมารตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ(รอบครั้งที่1/64 ม.ค.-มิ.ย. )

1 / 1

นิคมฯปิ่นทองร่วมกับ กนอ.สน ปท จัดประชุม EIA Monitoring ครั้งที่ 2/2564 เพื่อชี้เเจงผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งเเวดล้อมและมารตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ(รอบครั้งที่1/64 ม.ค.-มิ.ย. ) แก่ชุมชนรอบพื้นที่นิคมฯปิ่นทองโครงการ 1- 5 ซึ่งแบ่งเป็นช่วงเช้า โครงการ1-3 เวลา 9-30-12.00 น. เเละช่วงบ่ายโครงการ 5 เวลา 13.30-16.00 น. ณ โรงเเรมโมริโนะ ศรีราชา