บริษัท ปิ่นทอง อินดรัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จัดตั้งศูนย์พักคอย ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง 2

1 / 1

บริษัท ปิ่นทอง อินดรัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จัดตั้งศูนย์พักคอย ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง 2 ณ เรือนรับรอง ศรีราชา ชลบุรี เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยมีท่านนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายธนะพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค พร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการบริหารงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิด