โครงการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

1 / 1

นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง ร่วมกับ สาธารณสุขเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ออกหน่วยให้บริการ ทำหมันแก่สุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. ณ เรือนเพาะชำ นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง 2 **แก้ไข** ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีผู้สนใจโครงการทำหมันแก่สุนัขและแมวเป็นจำนวนมาก ทางนิคมฯ ปิ่นทอง ขอปิดรับการให้บริการดังกล่าวสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อลดความแออัดและความปลอดภัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้น ในการทำหมันครั้งนี้จึงขอสงวนสิทธิให้สุนัขและแมวจรจัดภายในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองก่อน หากมีโครงการทำหมันให้สุนัขและแมว เพื่อประชาชนทั่วไปจะแจ้งให้ทราบในครั้งถัดไป สอบถามเพิ่มเติม PINTHONG HOTLINE โทร. 092-237-9393