สมาคมฯ จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย"

1 / 1

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย (ระยะเวลา 1 วัน)” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนา โรงแรมโมริโนะ ศรีราชา นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 ชลบุรี ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร และสมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง