สมาคมฯ เชิญอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ "กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั่นจั่นและหม้อน้ำ"

1 / 1

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับวุฒิบัตรการอบรม E-Certificate หัวข้อ "กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั่นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ.2564" ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13:30-16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams✳️ จัดอบรมโดย สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สสป.) สอบถามเพิ่มเติม คุณส้ม (สมาคม) โทร. 092-237-9393 คุณมุ่ย (ฝ่ายฝึกอบรม) โทร. 097-936-6887 ลงทะเบียนโดย สแกน QR Code หรือคลิ๊กลิ้งค์ https://shorturl.asia/DpJr6