โครงการทำหมัน-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนับและแมว ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

1 / 1

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-18.00 น. นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง ร่วมกับ สาธารณสุขเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ออกหน่วยให้บริการ ทำหมันแก่สุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนับและแมวจรจัดในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ณ เรือนเพาะชำ นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง 2