สมาคมฯ อบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน"

1 / 1

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน" เมื่อวันที่ 28 - 29 เมษายน 2565 ณ ห้องจัดเลี้ยงโรงแรมโมริโนะ ปิ่นทอง 1 ติดตามหลักสูตรอบรมดีๆ ของสมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100077795681094