สมาคมฯ ขอเชิญร่วมอบรม ด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 3 หลักสูตร

1 / 1

สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ขอเชิญร่วมอบรม ด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 3 หลักสูตร ดังต่อไปนี้ 31 พ.ค. 2565 - หลักสูตร Sensor Technology 1 มิ.ย. 2565 - การประยุกต์ใช้งาน IoT ในอุตสาหกรรม (IoT Application in Industry) 2 มิ.ย. 2565 - การประยุกต์ใช้งาน IoT ในอุตสาหกรรม (IoT Web Application ) สอบถามเพิ่มเติม คุณส้ม (สมาคม) โทร. 092-237-9393 คุณมุ่ย (ฝ่ายฝึกอบรม) โทร. 097-936-6887 รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100077795681094