เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี เรื่อง “การปรับตัวสู่ Net Zero และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรม

1 / 1

นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด ขอเชิญร่วมสัมมนารับชมฟรีผ่านระบบ MS Teams เรื่อง “การปรับตัวสู่ Net Zero และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรม” วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.30 น. ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม สอบถามเพิ่มเติม คุณนวลทิพย์ โทร. 097-936-6887