การซ้อมแผนสภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2565 ณ นิคมฯ ปิ่นทอง 5

1 / 1

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) โดย ทีมป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และบริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 จัดการฝึกซ้อมควบคุมภาวะฉุกเฉิน กรณีเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี 2565 โดยมีนายธาตรี เล็กสุวัฒน์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เข้าร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ ณ บริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5