ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต โครงการ "100,000 ซีซี โลหิตปิ่นทอง"

1 / 1

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตใน โครงการ "100,000 ซีซี โลหิตปิ่นทอง" เพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 -14.00 น. ณ โรงแรมโมริโนะ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-111-945