โครงการ "100,000 ซีซี โลหิตปิ่นทองเพื่อสภากาชาดไทย"

1 / 1

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้ โครงการ "100,000 ซีซี โลหิตปิ่นทองเพื่อสภากาชาดไทย" โดยมีผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ทั้ง 5 โครงการ เข้าบริจาคโลหิตในวันดังกล่าว นอกจากนั้นยังมีประชาชนใกล้เคียงสนใจร่วมบริจาคโลหิตด้วย ซึ่งจำนวนโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคในครั้งนี้จำนวน 60,800 ซีซี