"พิธีมอบเวทีเอนกประสงค์"

1 / 1

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 คุณสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ กรรมการฝ่ายบริหาร นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองพร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบเวทีอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนบ้านเขาดิน ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เวทีอเนกประสงค์ดังกล่าวเป็นการก่อสร้างโดยการสนับสนุนของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนใช้ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเป็นการสร้างสานความสามัคคีระหว่างนิคมฯ และ ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับการยกระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีนายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นผู้รับมอบเวทีอเนกประสงค์ดังกล่าว