มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

1 / 1

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวนกว่า 100 ชุด ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่ทางการเกษตร