โครงการ "100,000 ซีซี โลหิตปิ่นทอง" เพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 4/2565

1 / 1

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตใน โครงการ "100,000 ซีซี โลหิตปิ่นทอง" เพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 -14.00 น. ณ โรงแรมโมริโนะ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-111-945 ต่อ 106