โครงการ ”100,000 ซีซี โลหิตปิ่นทองเพื่อสภากาชาดไทย“ ครั้งที่ 4/2565

1 / 1

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้ โครงการ ”100,000 ซีซี โลหิตปิ่นทองเพื่อสภากาชาดไทย“ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อเติมเต็มปริมาณโลหิตให้มีเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทั่วประเทศ และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยรณรงค์เชิญชวนพันธมิตรผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ทั้ง 5 โครงการ เข้าบริจาคโลหิตในวันดังกล่าว นอกจากนั้นยังมีประชาชนใกล้เคียงสนใจร่วมบริจาคโลหิตด้วย