การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

1 / 1

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2565 ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา