นิคมฯ ปิ่นทอง สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2566

1 / 1

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ทั้ง 6 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท และได้มอบกระบอกน้ำจำนวน 2,500 กระบอก ให้กับทางโรงเรียนเพื่อมอบให้กับนักเรียนต่อไป #วันเด็กแห่งชาติ #วันเด็ก #CSR #pincsr #ปิ่นทอง #นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง #pinthong