โครงการปิ่นทอง ปันน้ำใจ

1 / 1

“โครงการปิ่นทอง ปันน้ำใจ” เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2566 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ร่วมกับ คุณสายัณ กล้าชุ่ม ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ให้กับเขตพื้นที่ชุมชนติดกับบริเวณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จำนวน 100 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่ชุมชน #ปิ่นทองปันน้ำใจ #PINCSR