นิคมฯ ปิ่นทอง (EIA Monitoring) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม (โครงการ 5) ครั้งที่ 1/2566

1 / 1

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (EIA Monitoring) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม (โครงการ 5) ครั้งที่ 1/2566 . นายพิรัฐพล ตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (EIA Monitoring) ครั้งที่ 1/2566 ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) . เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้เเทน อบต.เขาคันทรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและผู้แทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง ร่วมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น