โครงการ “ปิ่นทองมอบข้าวสาร”

1 / 1

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2566 นิคมฯ ปิ่นทองร่วมกับ กนอ. จัดกิจกรรม “ปิ่นทองมอบข้าวสาร” ให้กับผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดยมีผู้นำชุมชนและ ประธานชุมชน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ทั้ง 5 โครงการ จำนวน 14 ชุมชน เข้ารับมอบข้าวสารจำนวน 1,200 ถุง โดยมีคุณสุภาภรณ์ โสติกะพันธ์ ประธานคณะทำงาน CSR และ ECO บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารในการมอบข้าวสาร ร่วมกับคุณพิรัฐพล ตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมฯ ปิ่นทอง ณ อาคารเรือนรับรอง นิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 2