ภาพกิจกรรม “ปิ่นทองมอบข้าวสาร”

1 / 1

ภาพกิจกรรม “ปิ่นทองมอบข้าวสาร” ตัวแทนผู้นำชุมชน ได้นำข้าวสารไปแจกชุมชนโดยรอบ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ทั้ง 5 โครงการ จำนวน 14 ชุมชน ทั้งหมดจำนวน 1,200 ถุง เมื่อช่วงวันสงกรานต์ ปี 2566 ที่ผ่านมา