เชิญเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตใน โครงการ

1 / 1

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการ "PINTHONG GIVE BLOOD GET HEALTHY" เพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 -14.00 น. ณ โรงแรมโมริโนะ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-111-943 ต่อ 106 #บริจาคโลหิต #ศรีราชา #ปิ่นทองชวนบริจาคโลหิต #blooddonation #PIN #ปิ่นทอง #PINTHONG #นิคมอุตสาหกรรม