โครงการ “Pinthong Give Blood Get Healthy” ครั้งที่ 2/2566

1 / 1

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ร่วมกับศูนย์ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 ชลบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “Pinthong Give Blood Get Healthy” ครั้งที่ 2/2566 โดยมีผู้ร่วมบริจาคทั้งหมด 230 ท่าน ได้รับปริมาณโลหิตทั้งหมด 81,600 ซีซี . เพื่อเติมเต็มปริมาณโลหิตให้มีเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทั่วประเทศ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิต โดยรณรงค์เชิญชวนพันธมิตรผู้ประกอบการใน กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ทั้ง 5 โครงการ ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมอทุก 3 เดือน ซึ่งจะทำให้ผู้บริจาคมีร่างกายแข็งแรง เม็ดเลือดแดง และไขกระดูกทำงานได้ดี . ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ #บริจาคโลหิต #ศรีราชา #ปิ่นทองชวนบริจาคโลหิต #PIN #ปิ่นทอง #PINTHONG #นิคมอุตสาหกรรม