โครงการ “ปลูกป่า ประชาอาสา"

1 / 1

เมื่อเร็วๆ นี้ นิคมฯ ปิ่นทอง จัดกิจกรรม โครงการ “ปลูกป่า ประชาอาสา" อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา พื้นที่สีเขียวโดยรอบนิคมฯ ปิ่นทอง ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านมาบลำบิด หมู่ที่ 7 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนที่อยู่รอบข้าง นิคมฯ ปิ่นทอง ภายในแผนแม่บทการพัฒนายกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกคือ ต้นชิงชัง ต้นประดู่ ต้นสักทอง ต้นตะเคียนทอง ต้นพะยูง ต้นยางนา ประมาณจำนวน 1,000 ต้น ปัจจุบันนิคมฯ ปิ่นทอง ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนไปแล้วกว่า 200,000 ต้น #CSR #ปิ่นทองcsr #ปลูกป่าปิ่นทอง