โครงการ "รักไม้ รักป่า รักแผ่นดิน"

1 / 1

25 กรกฎาคม 2566 คณะทำงาน CSR และ ECO นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เข้าร่วมกิจกรรมกับ อบต. เขาคันทรง ในกิจกรรม “โครงการ รักไม้ รักป่า รักแผ่นดิน” ประจำปี 2566 . กิจกรรมปลูกป่า บำรุงรักษา ซ่อมแซมพื้นป่า ณ พื้นที่ป่าชุมชนเขาคันทรง โดยมีคุณมะลิ กลั่นด้วง นายก อบต. เขาคันทรง เป็นประธานจัดกิจกรรมดังกล่าว #CSR #ปิ่นทองcsr