กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

1 / 1

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และ บริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดเขาดินวนาราม วัดเขาน้อยพัฒนาและวัดหนองยายบู่