โครงการ "ชุมชน-โรงงาน เดิน วิ่ง ต้านภัยยาเสพติด”

1 / 1

4 สิงหาคม 2566 คณะทำงาน CSR และ ECO บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มและงบประมาณเพื่อสนับสนุน กิจกรรม “โครงการชุมชน-โรงงาน เดิน วิ่ง ต้านภัยยาเสพติด” ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ซึ่งจะจัดในวันที่ 6 สิงหาคม 2566 ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับมอบการสนับสนุนดังกล่าว