โครงการจิตอาสา "มอบบ้านให้ผู้ยากไร้"

1 / 1

17 สิงหาคม 2566 คุณสุภาภรณ์ โสติกะพันธ์ ประธานคณะทำงาน CSR บมจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโครงการจิตอาสา "มอบบ้านให้ผู้ยากไร้" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล . โดยได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ได้แก่ นางสมร จินดารัตน์ ณ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตร จากทางคุณไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.ระยอง ในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว #ปิ่นทองcsr #CSR #PIN #ปิ่นทอง #PINTHONG #นิคมอุตสาหกรรม