ปิ่นทองมอบก้อนเห็ดนางฟ้า

1 / 1

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2566 นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง นำโดยคุณอัณณพ ขำจิตต์ และคุณสุกานดา อภินนพงษ์ คณะทำงาน CSR และ ECO มอบก้อนเห็ดนางฟ้าให้กับคณะครู โรงเรียนบ้านเขาดิน ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 1,000 ก้อน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเพาะเห็ดด้วยตัวเอง และใช้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับรับประทานในโรงเรียน ตลอดจนจำหน่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน ทั้งนี้ทางนิคมฯ ปิ่นทอง ได้เชิญคุณอาทิตย์ ทองพิมพ์ เกษตรอำเภอศรีราชา เข้าตรวจสอบก้อนเชื้อเห็ดก่อนมอบให้กับโรงเรียน โดยการมอบก้อนเชื้อเห็ดอยู่ภายใต้โครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สู่โรงเรียนเชิงนิเวศ (Eco School)