นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จัดกิจกรรมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

1 / 1

วันที่ 9 มกราคม 2567 คุณสุภาภรณ์ โสติกะพันธ์ ประธานคณะทำงาน CSR บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และคุณธาตรี เล็กสุวัฒน์ ผู้แทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เป็นประธานเปิดงานมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ทางนิคมฯปิ่นทอง ร่วมกับผู้ประกอบการ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก แก่ในโรงเรียนโดยรอบนิคมฯ จำนวน 25 โรงเรียน อาทิเช่น โรงเรียนบ้านเขาดิน , โรงเรียนบ้านเขาตะแบก, โรงเรียนหนองขาม,โรงเรียนโค้งดารา,โรงเรียนวังค้อ,โรงเรียนบ้านเขาคันทรง,โรงเรียนวัดรังษีสุธาวาส, โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 13 และมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับตัวแทนผู้นำชุมชนเพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็กในชุมชน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท ตลอดจนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อใช้ในการจัดกิกรรม