จัดซุ้มกิจกรรมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

1 / 1

13 มกราคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง คณะทำงาน CSR นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ได้ร่วมกิจกรรมออกซุ้ม ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยในซุ้มกิจกรรมจะเป็นการเล่นหมุนวงล้อ เพื่อรับของรางวัลต่าง ๆ โดยมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 800 คน