ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

1 / 1

22 กุมภาพันธ์ 2567 คุณสุภาภรณ์ โสติกะพันธ์ ประธานคณะทำงาน CSR และ ECO บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุณพิรัฐพล ตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ร่วมต้อนรับคุณประทีป ชั่งชัย ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว พร้อมคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ได้รับมาตรฐาน Eco World Class ของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ตลอดจนเข้าศึกษาดูงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองจำนวน 2 แห่ง และวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมสตรีรักษ์โลก