ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

1 / 1

8 มีนาคม 2567 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานของระบบการจัดการน้ำที่ยั่งยืน ในด้านระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการหมุนเวียนทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากของเสีย ของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)