ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ครั้งที่1/2567

1 / 1

วันที่ 3 เมษายน 2567 นายพิรัฐพล ตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ครั้งที่1/2567 ผลของรอบเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (EIA Monitoring) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มปิ่นทอง โดยมีผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ,ผู้เเทน อบต.เขาคันทรง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและผู้แทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง ร่วมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ณ พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท