กิจกรรม “ ปิ่นทอง ปันน้ำใจ “ โดยมอบข้าวสาร เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

1 / 1

10 เมษายน 2567 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ ปิ่นทอง ปันน้ำใจ “ โดยมอบข้าวสาร เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยการมอบข้าวสารให้กับตัวแทนผู้นำชุมชนที่อยู่รอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ทั้ง 6 โครงการ 30 ชุม จำนวน 2,500 ถุง และสิ่งของเครื่องใช้อื่น ๆ เพื่อมอบความสุข ร่วมเป็นกำลังใจและแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงวัย ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมมาอย่างยาวนาน โดยมีคุณสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ กรรมการฝ่ายบริหาร คุณพิรัฐพล ตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และคุณจักรพงษ์ ชูพยัคฆ์ ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบในกิจกรรมดังกล่าว